Haan Kip Kuikens!
6jan/190

Nashvilleverklaring?

#Nashvilleverklaring

Alles...ALLES in mij schreeuwt dat deze verklaring juist het tegenovergestelde bewerkstelligt dan dat wat God voor ons, en van ons wil.

Dat dit tegen alles waar de God die ik zo liefheb voor staat, indruist.

Ik weiger!
Ik weiger mensen uit te sluiten
buiten te sluiten
te veroordelen of beoordelen
niet "goed genoeg'' te vinden.

Ik weiger om op "de stoel van God" te zitten en te pretenderen dat wij uit Zíjn naam mensen mogen be- en veroordelen vanwege hun geaardheid, seksuele voorkeur of hun moeite met hun geslacht.

Míjn God geeft ons een basisopdracht.

En die bestaat er niet uit..."Wij bevestigen dat...blablabla, maar wij ontkennen dat... blablabla" te declameren.

Onze opdracht is liefhebben. Onze naaste als onszelf. Nergens wordt gesproken over "Die naaste wel....en dié naaste niet !"

Sinpelweg liefhebben. Elkaar...als gelijken. En God boven alles.

Lees nog eens goed: Elkaar liefhebben als gelijken!
Hoe kunnen we deze opdracht dan rijmen met deze verklaring?
Niet!!

Dus ik wíl en ik kán mij niet identificeren met de "Nasvilleverklaring-Christenen."

Ik houd me aan mijn opdracht en ik bid dat dát zichtbaar hoorbaar en tastbaar blijft in het "Christen" -zijn. (In de wereld.)

Ik wil schreeuwen... "Deze verklaring wordt niet door elke Christen onderstreept!!!!!!!"

Míjn God is Liefde!

En denk ik te simpel? Prima. Matteüs 18 zegt hele mooie dingen over "het geloof gelijk als dat van een kind."

Het is simpel mensen.
#heblief

Reacties (0) Trackbacks (0)

Nog geen reacties


Leave a comment

Nog geen trackbacks.