Haan Kip Kuikens!
3mei/180

4 mei; verbindingsdag

Verlies en verdriet verbinden. Kijk maar eens om je heen, wanneer er een dierbare overlijdt. Mensen betuigen hun steun, rouwen met je mee. Houden elkaar vast. Voor even is er geen afstand, maar verbinding,compassie, liefde.

Liefde verbindt. Maakt ons blind en doof voor verschillen, of, die doen er niet toe. Wat telt is die ánder...en respect, diepe genegenheid, het 'gezien en gehoord worden', het 'er mogen zijn'.

Morgen om 20:00 zijn we twee minuten stil. Uit respect voor hen die sneuvelden terwijl zij streden voor vrijheid. Omkwamen door geweld, haat, er 'niet mochten zijn', niet gehoord en gezien werden. Of die de dood vonden terwijl ze daartégen streden.

We denken ook aan ieder die slachtoffer was , toen, maar ook nu! van vernietigende haat, discriminatie, op basis van verschillen... (afkomst, huidskleur, overtuiging, religie, seksuele voorkeur....)

Morgen is het nationale Dodenherdenking. Het doet opnieuw een hoop stof opwaaien...
Stof...puin...van de ellende die mensen mensen aandeden...en elkaar nog steeds aandoen.

Iedereen die zich wil laten horen...of juist stil wil zijn..heeft als verbindende factor verlies..en verdriet...
En een kloppend hart. We zijn allemaal mens!

Ja...we herdenken 'onze' oorlogsslachtoffers....maar laat er in Gods en Allah's naam ook ruimte zijn om verder te kijken dan onszelf. Zie elkaar...

Laat verlies, verdriet en liefde de verbindende krachten zijn waardoor we met elkaar ons mens-zijn weer ontmoeten en omarmen. Laten we mogen denken aan hen die vielen in de oorlogsjaren van WOII..maar ook daarbuiten. Toen,nu...dichtbij,ver weg.

Aan hen die vielen in de wereld,waar dan ook...vanwege het gebrek aan compassie, respect en verbondenheid. Omdat de verschillen zwaarder werden gewogen dan de overeenkomsten.

Aan hen die huis en haard moesten verlaten en daarbij het leven lieten.

Aan hen die niet opgroeiden in veiligheid.

Aan hen die achterbleven.

Aan hen die het leven lieten omdat ze 'er niet bijhoorden'...

Aan hen die zich niet welkom voelen..zich niet veilig wanen..

Aan allen die wankelen...laat ze niet vallen..

Vier mei. Dodenherdenking: Verdriet Verbindt. Verbinding is naastenliefde. Liefde slaat bruggen, geeft hoop en uitzicht. Liefde heelt.

En hopenlijk langer dan twee minuten...❤

Reacties (0) Trackbacks (0)

Nog geen reacties


Leave a comment

Nog geen trackbacks.